ŘÍZENÍ INVALIDNÍCH VOZÍKů

Tento výrobek již nedodáváme a uvádíme jej zde pouze jako referenční příklad více než 10 let starého vývojového projektu.

BonRoll - Pohony a řízení pro invalidní vozíky

Dva hlavní motory, jeden pro zatáčení a 6 dalších pomocných motorů

Náš řídící systém BonRoll je se svým jednoduchým a intuitivním ovládáním vhodný pro všechny elektrické invalidní vozíky poháněné stejnosměrnými komutátorovými motory, a to jak s předními tak zadními hnanými koly.

V BONNEL TECHNOLOGIE rádi plníme požadavky našich zákazníků a vycházíme vstřic jejich specifickým potřebám. Flexibilně využíváme naše klíčové kompetence z oblasti designu, vývoje a výroby v sériové produkci i v unikátních projektech, jako je BonRoll, pohon a řízení pro invalidní vozíky. V galerii je zobrazen vozík s nainstalovaným ovládáním BonRoll. Zde popisovaný systém řízení byl vyvinut přímo pro tento konkrétní vozík. Samozřejmě, že je po dohodě možné provést další uživatelské úpravy.  

Díky dvěma volitelným provozním režimům ("Street" a "Home") je BonRoll schopný řídit jak vozíky s přední řiditelnou nápravou (jako u auta), tak vozíky, které mají vpředu pouze volně zavěšená kolečka.

Mimoto nabízí BonRoll řadu dalších funkcí: s celkem šesti pomocnými motory lze plynule regulovat například polohu sedadla, opěrky zad či podložek nohou. Lze také pohodlně ovládat jak světla, tak ukazatele směru.

Přes speciální rozhraní mohou být volitelně připojena různá zařízení, jako například alternativní ovládání vozíku pomocí sání a foukání ústy nebo dálkové ovládání jiných zařízení, které je řízeno pohyby joysticku. Díky ukazateli stavu akumulátorů je uživatel stále informován o tom, kolik energie ještě zbývá.

Řízení umožňuje datové připojení ke speciálnímu PC software, který umožňuje, aby mohla oprávněná osoba nastavit celou řadu parametrů, jako je například způsob akcelerace, brzdění,  zatáčení a další chování vozíku. Kromě toho lze spřáhnout několik pomocných motorů dohormady, takže je lze řídit společně najednou a dosáhnout tak rychleji předprogramované polohy.

Hlavními součástmi systému řízení motorů BonRoll jsou ovládací panel, jednotka joysticku (dodávají se buď spojené kovovým kloubem nebo odděleně) a řídící jednotka.

Komunikace mezi jednotlivými částmi systému probíhá pomocí CAN sběrnice, která se v automobilovém průmyslu používá nejčastěji. Jednotlivé komponenty se trvale navzájem monitorují, takže ztráta nebo poškození jakékoliv z nich bezprostředně vede k bezpečnému zastavení a vypnutí systému.

 • Vhodné pro elektrické invalidní vozíky s vlastním pohonem stejnosměrnými komutátorovými motory (předních nebo zadních kol)
 • Home/Street režimy - dva zcela odlišné systémy řízení zatáčení realizované v jediném systému
 • Řízení dvou hlavních a až šesti pomocných motorů 
 • Funkce a vlastnosti motorů a chování vozíku jsou snadno nastavitelné pomocí PC software
 • Automatické hlídání dorazů pomocných motorů
 • Aktivní elektronické a termické omezování výkonu pro předejití škod na motorech a řídící jednotce
 • Pět rychlostních režimů, plně nastavitelných z PC 
 • Funkce ovládacího panelu mohou být individuálně přizpůsobeny 
 •  Funkce ovládacího panelu mohou být ovládány externími přepínači
 • Aktivní kontrola stavu akumulátorů 
 • Auto-stop funkce s uzamčením kol, aby se zabránilo náhodnému rozjetí
 • Možnost připojení dálkového ovládání SiCare k joysticku

Výkonová elektronika

control unit

Řídící jednotka pro invalidní vozík

Do výkonové řídící jednotky přicházejí povely z joysticku a displeje pomocí CAN sběrnice (běžně se používá díky své odolnosti proti rušení v automobilovém průmyslu), které jsou dále předány motorům a ostatním výkonným prvkům. Jednotka permanentně kontroluje výkon a teplotu řídící elektroniky a zabraňuje tím škodám z případného přetížení systému. Před každou jízdou vozíku elektronika zkoumá, zda jsou motory připojeny správně a zda jednotka správně funguje. Jednotka je kromě dvou hlavních motorů a motoru pro zatáčení schopna ovládat až šest dalších pomocných motorů - například pro polohování jednotlivých částí vozíku. Dále jednotka obsahuje autonomní 12V zdroj pro světla a blinkry a pro různá další přídavná zařízení (podpora dýchání atp.). V současné době existují dvě výkonnostní verze schopné pohánět hlavní motory o výkonu 360W, resp. 420W (každý motor).  Tyto motory odpovídají přibližným konečným rychlostem cca 6km/h, resp. 10 km/h. 

Joystick a ovládací panel

 

joystick

Joystick a ovládací panel jsou montovatelné i odděleně

Ovládací panel je s joystickem spojen pomocí nastavitelného kovového kloubu. Veškeré údaje o provozu se zobrazují na dvoumístném displeji a pomocí stavových LED.

Na displeji se zobrazují různé informace, jako například aktuální rychlost, denní kilometry nebo rychlostní režim. Šestice LED na vrchu displeje funguje jako ukazatel stavu akumulátorů.

Páka joysticku funguje jako hlavní ovládací nástroj pro řízení a případně nastavování vozíku. V závislosti na pohybu joysticku vpřed či vzad vozík zrychluje či zpomaluje, při pohybu vpravo či vlevo zatáčí. Dále se pak pomocí joysticku volí jednotlivé režimy jízdy či ovládají pomocné motory. Samozřejmě, že se z tohoto ovládacího panelu ovládají veškeré ostatní funkce vozíku, včetně rozsvěcení světel, blinkrů, houkačky a další.

Na spodní straně jednotky joysticku jsou umístěny tři šroubovací konektory. Střední slouží k připojení displeje, pravý (při pohledu zespod) slouží k připojení výkonové jednotky a levý pro připojení PC nebo doprovodného joysticku. Zároveň je tato část vybavena čtyřmi šroubovými otvory (M4x10) pro připevnění k rámu vozíku.