AQUAVISOR® TELEMETRIE

Systém pro optimalizaci servisních zásahů a snížení nákladů na správu decentralizovaných čističek odpadních vod pomocí vzdáleného dohledu

Aquavisor® je škálovatelná telemetrická platforma, která může být přizpůsobena vašim požadavkům a vaší IT infrastruktuře.

 • Monitorování přes 2G/4G nebo LoRa®/Sigfox®
 • Plná vzdálená správa
 • Přístup přes webový prohlížeč
 • Škálovatelnost od 1 - ∞ zařízení
 • Hlášení chyb přes e-mail
 • Různá přístupová práva k datům čističky

Proč používat telemetrický systém Aquavisor®?

 • Díky SMS zprávám o chybách víte, co můžete na místě očekávat
 • Vzdálená správa umožňuje řešit problémy bez opuštění kanceláře
 • Plánování servisu a digitální mapy pomáhají optimalizovat výjezdy techniků
 • Digitální servisní zprávy umožňují automatické fakturování
 • Databáze zákazníků a zařízení včetně fotografií a GPS usnadňují nalezení zařízení
 • Telemetrie usnadňuje různé modely operátorů (BOT, BOOT,…)
 • Telemetrie poskytuje důkazy správné funkce čističky pro příslušný dohledový úřad

Základní funkce telemetrického systému

Vzdálené sledování

Čističky lze na dálku monitorovat přes 2G sítě. Na požádání jsou k dispozici i řešení používající 4G a LoRa®/Sigfox® sítě. Alarmy a události lze přeposlat na e-mail servisní organizaci a/nebo majiteli čističky.

Ukládání dat

Všechna data jsou uložena na serveru v SQL databázi. Server může být váš, může to být server, který poskytuje BONNEL nebo používat cloudové řešení.
Data obsahují alarmy a události, data čističek (např. adresu, GPS koordináty), kontaktní data uživatelů a servisních společností.

Přístup k datům

Prohlížet a spravovat data lze přes webové stránky Aquavisor®, na které se dostanete přes libovolný prohlížeč z vašeho PC, tabletu či mobilního telefonu. K dispozici jsou různé úrovně uživatelských práv pro majitele čističky, servisní společnost a majitele portálu.

Hlášení o servisu

Hášení o servisních zásazích jsou uloženy v databázi jako PDF soubory, díky čemuž je servisní historie transparentní a můžete se k ní kdykoliv vrátit.

Vzdálené ovládání

Čističku lze plně vzdáleně ovládat. Lze měnit veškeré parametry a potvrzovat alarmy. Lze přepnout na manuální ovládání a dokonce sledovat aktuální hodnoty tlaku a proudu.

Aktualizace firmware a software

Jak firmware tak software lze aktualizovat na dálku, a to jak jednotlivě, tak všechna zařízení. Takto lze mít všechny jednotky v aktuálním stavu.

Volitelné funkce na zakázku

Rozšířená hlášení o servisu

Na vyžádání lze přidat digitální servisní hlášení. Jsou navržena tak, abyste mohli rychle a snadno zkompletovat hlášení díky předvyplněným polím a výběrům. Design a rozsah hlášení lze domluvit individuálně.

Připojení do vašeho ERP/CRM/účetního systému

Lze vytvořit rozhraní pro váš ERP systém — data pak mohou být mezi ERP a databází Aquavisor® pohodlně synchronizována. Je možné přenášet různá data, jako jsou například údaje o zákaznících, provedených pracích, pracovní době a vzdálenosti, do jiných systémů. Tato data jsou nezbytná pro systémy automatické fakturace, které mohou významně ušetřit administrativní náklady.

Hlášení

Hlášení mohou být nezbytná kvůli různým právním důvodům. V některých zemích jsou dotace na čističky dostupné pouze v případě, že čistička je schopna periodicky generovat hlášení o své činnosti. Modely operátorů, jako je například Public Private Partnership (PPP), většinou vyžadují hlášení.
Hlášení vám ale také může pomoci analyzovat procesy a produkty pomocí statistických přístupů jako je SPC.

Automatické plánování servisních cest a jejich optimalizace

Na základě plánovaných servisních zásahů, příchozích chybových zpráv, průměrných časů pravidelných servisů a odstraňování poruch, lze na požádání systém Aquavisor® rozšířit tak, aby navrhoval a optimalizoval servisní cesty. Tím se šetří administrativní náklady a využívá čas servisních techniků tak, aby byli co nejlépe využiti.