OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vedení společnosti BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o. a všichni její zaměstnanci si plně uvědomují svoji zodpovědnost za ochranu životního prostředí, která je nedílnou součástí všech firemních aktivit od Vývoje až po Výrobu v souladu s požadavky platných právních předpisů a norem.

Obecné zásady

 • Dodržujeme právní a další požadavky na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů
 • Usilujeme o prevenci případných rizik a dopadů firemních činností na životní prostředí 
 • Využíváme výrobní technologie, stroje, zařízení a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí
 • Zajišťujeme bezpečné pracovní prostředí
 • Třídíme odpad na všech pracovištích, předáváme ho k recyklaci a motivujeme naše zaměstnance ke snižování odpadů a úsporám energií
 • Stanovujeme cíle environmentální politiky a pravidelně kontrolujeme jejich naplňování
 • Vyžadujeme od smluvních partnerů spolupráci a dodržování zákonných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí

Co konkrétně děláme

 • Optimalizace provozu firemních vozidel. (sdílení služebních cest více pracovníky do stejné destinace)
 • Optimalizace dopravy ve spolupráci s partnerskými přepravními společnostmi.
 • Ekologický provoz výrobních technologií (selektivní lakování, selektivní pájení)
 • Efektivní třídění odpadů.
 • Recyklace obalového materiálu – jejich opakované použití pro expedici